PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy tytuł książki jest chroniony prawem autorskim?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy tytuł książki jest chroniony prawem autorskim?

Czy tytuł książki jest chroniony prawem autorskim?

17.02.15

Czy tytuł (książki) jest chroniony prawem autorskim? Uprzejmie proszę o wskazanie podstawy prawnej.

Odpowiedź na to pytanie pokrywa się częściowo z odpowiedzą na jedno z pytań powyżej, dlatego pozwoliłem sobie zacytować cześć tamtej odpowiedzi, jako dobrze pasującej na postawione tutaj pytanie:

Tytuły książek, płyt muzycznych czy filmów podlegają ochronie prawnej jedynie w sytuacji, kiedy zostały zarejestrowane jako znaki towarowe lub spełniają przesłanki (warunki) wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze – utwór). Lista zarejestrowana znaków towarowych jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP. Zaznaczyć przy tym trzeba, że znakami towarowymi nie mogą być pojedyncze słowa czy też frazy pospolite.

Najczęściej więc w przypadku tytułów czy to książek, czy to utworów muzycznych będziemy mieli do czynienia z utworem, podlegającym ochronie na gruncie prawa autorskiego. Korzystanie i rozporządzanie takim utworem należy do uprawnień twórcy lub innej osoby, która nabyła autorskie prawa majątkowe (ewentualnie osób, które uzyskały odpowiednią licencję). Inne osoby nie są uprawnione do korzystania z utworu w zakresie, który przekraczałby ramy szeroko rozumianego dozwolonego użytku lub licencji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego