PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy kształt/obrys granic państwowych jest chroniony prawem autorskim?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy kształt/obrys granic państwowych jest chroniony prawem autorskim?

Czy kształt/obrys granic państwowych jest chroniony prawem autorskim?

14.10.14

Czy kształt granic państwowych (np. granic Polski) jest chroniony prawem autorskim? Czy można swobodnie operować kształtem terytorium państwa np. wykorzystywać dokładną lub zbliżoną do niego formę (mapa konturowa) przy tworzeniu różnego rodzaju elementów graficznych?Ochrona jaką daje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie przysługuje w pierwszej kolejności tym dziełom, które nie noszą cech utworu. Oznacza, to ze prawa autorskie nie dotyczą przejawów ludzkiej działalności, które nie mają charakteru indywidualnego lub nie zostały ustalone w żadnej materialnej lub cyfrowej postaci.

Ponadto z ochrony takiej nie korzystają dzieła będące formalnie utworami, lecz na podstawie ustawy zostały wyłączone spod ochrony prawnoautorskiej. Do utworów tych zalicza się: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole (np. wyroki sądowe); opublikowane opisy patentowe lub ochronne oraz proste informacje prasowe. Na korzystanie z tych utworów nie jest konieczne uzyskiwanie zgody podmiotu uprawnionego.

Tym samym o ile samej granicy państwa nie sposób uznać za utwór o tyle mapy, zarówno drukowane, jak i te w postaci plików elektronicznych należą do kategorii dzieł kartograficznych i jeśli noszą cechy twórczości i indywidualności są chronione przez prawo autorskie. Oznacza to, że na wykorzystanie danej mapy koniecznie jest uzyskanie zgody podmiotu uprawnionego z tytułu prawa autorskich, najczęściej będzie to producent danej mapy.Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław JastrzębskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego