Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Dzieło malarskie a prawo cytatu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Dzieło malarskie a prawo cytatu

Dzieło malarskie a prawo cytatu

21.08.17

Czy można wykorzystać znane dzieło malarskie w utworze o charakterze edukacyjnym? Czy obraz mieści się w prawie cytatu?

Prawo cytatu, będące jedną z form dozwolonego użytku, stanowi wyjątek od ogólnej zasady prawa autorskiego, zgodnie z którą wykorzystanie cudzego utworu wymaga uzyskania zgody jego twórcy.


W oparciu o prawo cytatu wolno przytoczyć rozpowszechniony już, cudzy utwór, w tym również utwór plastyczny (np. obraz), jeżeli jest to uzasadnione celem cytatu takim jak: wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości (więcej o tym jak rozumieć poszczególne cele prawa cytatu można dowiedzieć się tutaj: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/cytat/553,jak-mozna-interpretowac-prawo-cytatu).

Ponieważ wykorzystanie obrazu znanego malarza w filmie edukacyjnym zdaje się być uzasadnione celem, jakim jest nauczanie, można w tym przypadku skutecznie powołać się na ten rodzaj dozwolonego użytku.

Nie można jednak zapominać o konieczności właściwego oznaczenia cytowanego dzieła, tzn. podania imienia i nazwiska twórcy, jego tytułu oraz źródła z którego pochodzi wykorzystywany utwór.

Sara Dobrzańska Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego