Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Własnoręczne rysunki znanych osób a prawo autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Własnoręczne rysunki znanych osób a prawo autorskie

Własnoręczne rysunki znanych osób a prawo autorskie

15.02.16

Czy mogę sprzedawać własnoręcznie wykonane rysunki-podobizny znanych nieżyjących postaci (światowe kino, muzyka, polityka itp.)? Nie byłyby to kadry z filmów ani portrety postaci filmowych, w które ci aktorzy się wcielali, do których prawa najpewniej posiadają wytwórnie filmowe.

Wizerunek, plastyczne przedstawienie podobizny danej osoby, podlega ochronie nie tylko w ramach prawa autorskiego, ale także stanowi dobro osobiste w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Na gruncie prawa autorskiego rozpowszechnianie wizerunku wymaga zasadniczo zgody osoby na nim przedstawionej. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej reguły. Dopuszczalne jest utrwalenie i rozpowszechnianie podobizny osoby, która otrzymała wynagrodzenie za pozowanie, osoby powszechnie znanej, o ile wizerunek utrwalono w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych oraz osoby, która stanowi jedynie szczegół pewnej całości. Ochrona wizerunku nie wygasa wraz ze śmiercią sportretowanego, a trwa przez kolejne 20 lat.

Istotna jest również ochrona przysługująca spadkobiercom osoby sportretowanej na gruncie Kodeksu Cywilnego (np. gdyby portret przedstawiał zmarłą osobę w niekorzystnym świetle). Najbliższe zmarłemu osoby mają prawo do ochrony dobra osobistego jakim jest prawo do kultu zmarłego, do poszanowania jego pamięci. Na tej podstawie bliscy są uprawnieni do zwracania się z odpowiednimi roszczeniami przeciwko podmiotom naruszającym ich prawa poprzez niewłaściwe wykorzystanie wizerunku bliskiego zmarłego.

Agata Duniak
prawnikPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego