PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Jeżeli chciałbym w swojej twórczości wykorzystać obraz pochodzący z Czech, to czy obowiązuje mnie prawo czeskie czy polskie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Jeżeli chciałbym w swojej twórczości wykorzystać obraz pochodzący z Czech, to czy obowiązuje mnie prawo czeskie czy polskie?

Jeżeli chciałbym w swojej twórczości wykorzystać obraz pochodzący z Czech, to czy obowiązuje mnie prawo czeskie czy polskie?

17.02.15

Prawo autorskie - jeżeli obraz jest na przykład z Czech. To czy obowiązuje mnie polskie prawo autorskie czy czeskie ? Mam na myśli wygaszenie praw autorskich.

Zgodnie z treścią art. 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy polskiego prawa autorskiego stosuje się między innymi do utworów, których twórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Oznacza to, że jeśli twórca jest obywatelem Czech, to do tego utworu będą mogły mieć zastosowanie przepisy polskiego prawa autorskiego, w tym przepisy dotyczącego wygaśnięcia majątkowych praw autorskich na skutek znacznego upływu czasu.

Więcej natomiast na temat samej domeny publicznej i czasu trwania majątkowych praw autorskich można znaleźć na stronie Legalnej Kultury tutaj.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego