PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy zmiana kolorystyki dzieła sztuki skutkuje powstaniem dzieła zależnego?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy zmiana kolorystyki dzieła sztuki skutkuje powstaniem dzieła zależnego?

Czy zmiana kolorystyki dzieła sztuki skutkuje powstaniem dzieła zależnego?

14.10.14

Czy zmiana kolorystyki fotografii, dzieła sztuki skutkuje powstaniem dzieła zależnego? Mam na myśli sytuację, gdy oryginał utworu jest „kolorowy”, a opublikowana w Internecie, czy też w książce reprodukcja jest „czarno-biała” (tzn. jest w skali szarości – obraz monochromatyczny), co może być skutkiem przyjętego rodzaju druku lub założenia stylistycznego (np. autor publikacji decyduje się ze względów estetycznych na odcienie szarości).Zgodnie ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, opracowanie cudzego utworu, w szczególności tłumaczenie, przeróbka oraz adaptacja, są przedmiotem prawa autorskiego bez uszczerbku dla prawa do utworu pierwotnego. Sposób powiązania utworu zależnego z cudzym, wcześniej stworzonym utworem jest ścisły, bezpośredni. Istotną cechą dzieła zależnego jest ingerencja o charakterze twórczym w cudzy utwór bądź też utwory, która prowadzi do powstania nowego utworu. Typowymi przykładami, które wymienił ustawodawca są – tłumaczenia, przeróbki oraz adaptacje. Często także cechy utworu zależnego wykazuje parodia, karykatura, a także pastisz. W każdym wymienionym powyżej przypadku mamy do czynienia z sytuacją, w której występują obok siebie elementy twórcze przejęte z utworu macierzystego oraz elementy twórcze, które są wytworem pracy autora opracowania. W związku z tym, można przyjąć, że w wyniku przeróbki polegającej na zmianie kolorystki fotografii doszło do powstania dzieła zależnego będącego osobnym przedmiotem ochrony.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław JastrzębskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego