Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wykorzystanie zdjęć przez organizatora konkursu fotograficznego

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wykorzystanie zdjęć przez organizatora konkursu fotograficznego

Wykorzystanie zdjęć przez organizatora konkursu fotograficznego

14.02.14

Chciałbym wysłać zdjęcia na konkurs fotograficzny. Według jego regulaminu biorąc udział w konkursie zezwalam organizatorom na nieograniczone korzystanie z moich zdjęć. Czy taki zapis pozbawia mnie praw autorskich i czy jest dozwolony prawem?

Cytowany zapis nie pozbawia autora jego praw autorskich. Przeniesienie praw autorskich a także udzielenie licencji wyłącznej, wymaga bowiem zachowania formy pisemnej (tj. spisania umowy zawierającej podpisy obu jej stron).

Postanowienie cytowane przez pytającego, można jednak interpretować – w wykładni najbardziej niekorzystnej dla autora – jako udzielenie licencji niewyłącznej na wszystkich istniejących polach eksploatacji na okres 5 lat (lub ewentualnie jako zobowiązanie się do jej udzielenia). Należy pamiętać, iż przyjęcie takiej wykładni generuje obowiązek zapłaty przez organizatora autorowi wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Ustawa o prawie autorskim zawiera bowiem domniemanie, że jeżeli strony umowy nie postanowiły wyraźnie, że licencja udzielana jest nieodpłatnie, to autorowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie (jego odpowiedniość najczęściej określa się w odniesieniu do rynkowych opłat licencyjnych podobnej klasy utworów).

Ze względu na to, że nawet licencja niewyłączna powinna precyzyjnie określać pola eksploatacji, to ryzyko uznania tego zapisu jako generującego licencję niewyłączną nie jest duże. Bardziej prawdopodobna interpretacja tego zapisu, to odczytanie go jako wyrażenie względem organizatora konkursu zgody na korzystanie przez niego ze zdjęć na wszystkich polach eksploatacji. Taka wykładnia jest bardziej korzystna dlatego, że wyrażoną jednostronnie zgodę można w każdej chwili cofnąć.

Jeżeli chodzi o zgodność z prawem takiej klauzuli, to nie można jej ocenić w oderwaniu od całości postanowień regulaminu a także weryfikacji do kogo konkurs jest skierowany.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. ugaldew /sxc.huPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!