PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy stowarzyszenie może organizować spotkania połączone z projekcją filmów?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy stowarzyszenie może organizować spotkania połączone z projekcją filmów?

14.10.14

Czy stowarzyszenie zwykłe może organizować spotkania połączone z projekcją filmów? Przewidziane są też dyskusje po emisjach filmów.Stowarzyszenie zwykłe jest uproszczoną formą stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej. Jego uproszczona forma wynika z możliwości jego założenia już przez 3 (trzech) członków pragnących założyć stowarzyszenie poprzez uchwalenie regulaminu stowarzyszenia, odkreślając jego nazwę i cel działalności, teren i środki działania, siedzibę oraz przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie. To jaki będzie zakres działania stowarzyszenia określają sami jego założyciele. Ograniczenia jakie są nakładane co do działalności stowarzyszenia zwykłego zostały wskazane w art. 42 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Wśród katalogu tych wyłączeń znajduje się między innymi zakaz dotyczący prowadzenia działalności gospodarczej, czy też przyjmowania przez stowarzyszenie darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywania dotacji, a także korzystania z ofiarności publicznej. Tak więc organizowanie spotkań połączonych z projekcją filmów przez stowarzyszenie zwykłe nie jest zakazane, jeśli jest to zgodne z celem stowarzyszenia i nie narusza zakazów wymienionych w art. 42 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław JastrzębskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego