Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zamknięty pokaz filmu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zamknięty pokaz filmu

17.07.12

Czy szkoła ma prawo zorganizować w kinie projekcję filmu z pakietu „Filmoteka Szkolna”? Chodzi o tzw. pokaz zamknięty, bez biletów, z odprowadzeniem pewnej kwoty do kina.

 

Jeśli nauczyciel działa w imieniu szkoły to może dokonać odtworzenia filmu swoim uczniom w kinie w celach dydaktycznych. W tym celu dobrze byłoby podpisać stosowną umowę najmu/użyczenia sali kinowej między właścicielem kina a szkołą.

 

Wskazówka praktyczna: wyświetlenie filmu uczniom w celach dydaktycznych przez nauczyciela działającego w imieniu szkoły może nastąpić w dowolnym miejscu, nie tylko w kinie.

 

Zagadnienie prawne: Korzystanie przez nauczyciela z majątkowych praw autorskich do utworu audiowizualnego (filmu) poprzez jego publiczne wyświetlenie swoim uczniom może zostać zakwalifikowane jako użycie w ramach dozwolonego użytku publicznego (art. 27 upapp). Pod warunkiem, że nauczyciel działa w imieniu szkoły (lub innej placówki dydaktycznej lub naukowej), a celem wyświetlenia będzie nauczanie (dydaktyka) bądź ewentualnie prowadzenie badań (np. analizy naukowej danego filmu). Wówczas nauczyciel może dokonać wyświetlenia takiego filmu w dowolnym miejscu – także w wynajętej na ten cel sali kinowej.

 

Samo wynajęcie sali kinowej do korzystania z niej przez szkołę nie jest regulowane prawem autorskim, a przepisami prawa cywilnego.

 

Prawnicy dla Legalnej KulturyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego