PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Stworzenie filmu z użyciem scen z obrazu pochodzącego z 1915 r.

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Stworzenie filmu z użyciem scen z obrazu pochodzącego z 1915 r.

Stworzenie filmu z użyciem scen z obrazu pochodzącego z 1915 r.

11.04.14

Chcę zrobić film z użyciem scen ze starych filmów. Na stronie archive.org znalazłem film z 1915 roku. W opisie filmu pojawia się informacja: Creative Commons license: Public Domain Mark 1.0. Czy mogę zaufać tej stronie i uznać, że te filmy można wykorzystać? Czy kiedykolwiek i ktokolwiek może mieć jakieś zastrzeżenia, że użyłem tych dzieł? Czy np. Youtube, telewizja, portal może nie chcieć wyemitować mojego filmu z powodu użycia tam tych dzieł? Jak ewentualnie wytłumaczyć osobie która chce wyemitować ten film na jakimś serwisie, że może to zrobić, bo mam do niego prawa?

Naruszenie praw autorskich ma charakter obiektywny. Oznacza to w szczególności, że działanie w zaufaniu do oświadczenia podmiotu udostępniającego utwór, nie zwalnia z odpowiedzialności, jeżeli okaże się, że nie było ono prawdziwe. W związku  z tym, gdyby okazało się, że wbrew twierdzeniom portalu utwór nie należy jednak do domeny publicznej, zajdą podstawy do przypisania Panu odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich, jeżeli Pańskie działania wkroczą w monopol twórczy. Nie można zatem wykluczyć wysuwania wobec Pana (lub podmiotów eksploatujących Pański utwór, do którego zostałby włączony cudzy film) roszczeń podmiotów uprawnionych.

Z uwagi na datę powstania filmu, warto zasięgnąć indywidualnej opinii prawnej, celem ustalenia, czy prawa do utworu nie wygasły (przy czym znaczenie będzie też miało jakie prawo krajowe jest właściwe w sprawie – na jego podstawie będzie można ustalić w jaki sposób liczyć wygaśnięcie prawa oraz jak długi jest czas ich trwania).

Niezależnie od powyższego, należy zwrócić uwagę na to, czy dana licencja Creative Commons nie wyklucza użytku komercyjnego oraz adaptacji filmu do innych utworów.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. kono1 /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego