PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Wyświetlanie filmów w kawiarni

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Wyświetlanie filmów w kawiarni

Wyświetlanie filmów w kawiarni

17.03.14

Chcę otworzyć kawiarnię i wyświetlać w niej filmy. Co trzeba zrobić, aby wyświetlać je legalnie? Od czego zacząć? Gdzie się udać? Jakie trzeba ponieść koszty? Zaznacz, że nie chcę pobierać opłat za wyświetlanie filmów, ma być to dodatek.

Jeżeli chodzi o możliwości dokonywania opisywanej działalności, to była o tym mowa na portalu, m.in. w odpowiedzi na poniższe pytanie użytkownika: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/film/134,pokazy-filmowe-w-restauracji.

Trzeba dodać, iż dla konieczności uzyskania licencji na odtwarzanie filmu nie ma znaczenia fakt, iż nie będzie pobierana dodatkowa opłata za wstęp. Może to mieć natomiast jakieś znaczenie dla ustalenia wysokości opłaty licencyjnej. Należy mieć jednak na uwadze, iż w przypadku, gdy wyświetlanie filmów towarzyszy określonej działalności komercyjnej znacząco ją uatrakcyjniając, to przyjmuje się, iż eksploatacja utworów także ma cele komercyjne (ewentualnie promocyjne). Oczywiste jest, że jeśli w kawiarni wyświetlane są atrakcyjne dla gości filmy, to wielu z nich wybierać będzie tę kawiarnię ze względu na możliwość obejrzenia filmu. Często może się zdarzyć, że w cenie oferowanych napojów lub posiłków będzie „ukryta” opłata za obejrzenie filmu. Tak więc w przypadku, o którym mowa w pytaniu jest duże prawdopodobieństwo, że licencjodawca zaproponuje opłatę licencyjną jak dla działalności komercyjnej.

Jeżeli chodzi o praktyczne kwestie poruszane w pytaniu – w celu ustalenia licencji należy zwrócić się do odpowiednich producentów filmowych lub dystrybutorów, którzy zajmują się licencjonowaniem danego filmu. Poza uzyskaniem licencji należy opłacić wynagrodzenia ustawowe (tzw. tantiem, wynagrodzenie tantiemowe) należne współtwórcom filmów. W tym celu należy zgłosić się do odpowiednich organizacji zbiorowego zarządzania (SFP oraz ZAiKS), bowiem w zakresie poboru tantiem pośrednictwo tych organizacji jest obowiązkowe.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. hamid24 /sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego