PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Odtworzenie koncertu na DVD w kawiarni

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Odtworzenie koncertu na DVD w kawiarni

Odtworzenie koncertu na DVD w kawiarni

03.02.14

Chciałabym aby w kawiarni odbył się koncert, który zakupię na nośniku DVD. Do kogo mam się zwrócić o pozwolenie udostępniania i czy muszę?

Rozumiem, że chodzi o odtworzenie w kawiarni koncertu z płyty DVD. W takiej sytuacji należy uzyskać odpowiednie licencje na eksploatację praw autorskich oraz praw pokrewnych od podmiotów uprawnionych.

Zacznijmy od rozważenia jakie prawa znajdziemy w takim nagraniu. Przede wszystkim będą to oczywiście prawa autorskie do muzyki (kompozycji) oraz do słów piosenek – jeżeli mamy do czynienia z utworem słowno – muzycznym. Po drugie, taka płyta będzie inkorporować prawa pokrewne do artystycznych wykonań tych utworów czyli prawa wokalistów oraz muzyków – instrumentalistów. W końcu, ze względu na to, że koncert jest utrwalony w formie audiowizualnej, z pewnością będziemy mieć do czynienia z prawem pokrewnym do wideogramu. Dodatkowo pojawia się pytanie, czy nagranie koncertu będzie można kwalifikować jako utwór audiowizualny. Ta kwestia może być rozstrzygnięta wyłącznie po przeanalizowaniu nagrania (a najlepiej także sposobu jego wykonania). Zasadniczo prosta rejestracja audiowizualna koncertu nie jest utworem audiowizualnym. Jeżeli jednak dodatkowo koncert taki szczegółowo wyreżyserowano, został dokonany montaż, a całość posiada cechy twórcze na płaszczyźnie audiowizualnej, to możliwe, że pojawią się także prawa autorskie do utworu audiowizualnego. Przykładem takiego specyfinczego utworu audiowizualnego są niektóre teledyski zawierające wmontowane elementy nagrania koncertu.

Na wszystkie te prawa należy uzyskać licencję od osób uprawnionych lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Najczęściej w przypadku stworzenia takiego DVD wszystkie te prawa nabywa producent (albo uzyskuje przynajmniej licencje w takim zakresie, by móc udzielać sublicencji użytkownikom).

Wskazówka praktyczna
Jeżeli posiadamy oryginalne DVD z nagraniem koncertu, najłatwiej będzie zwrócić się do producenta DVD (zwykle wytwórni płytowej), która została ujawniona na okładce płyty z prośbą o informację do kogo zwrócić się o uzyskanie licencji w zakresie, który nas interesuje. Jeżeli podmiot ten posiada całą wiązkę praw, to będzie mógł licencji takiej udzielić sam, a jeżeli nie, to z pewnością skieruje nas do właściwego podmiotu lub podmiotów, ułatwiając uzyskanie licencji.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

fot. hisks/ sxc.huPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego