Ja w internecieWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy w szkole można odtwarzać muzykę i filmy z prywatnych płyt?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy w szkole można odtwarzać muzykę i filmy z prywatnych płyt?

Czy w szkole można odtwarzać muzykę i filmy z prywatnych płyt?

15.12.12

Czy w szkole można odtwarzać muzykę z prywatnych płyt, np. na bezpłatnej dyskotece lub na lekcji muzyki? Interesuje mnie również, czy można na lekcjach odtwarzać prywatne płyty DVD? Obecnie nic takiego nie robimy, ale rodzice dopytują się o przyczynę i nie jestem pewna, czy dobrze interpretuję regulację prawną o ochronie praw autorskich.

 

Za dozwolone bez zgody twórcy utworów na płycie/producenta płyty należy uznać korzystanie z nagrań muzycznych na lekcjach muzyki a także np. odtwarzanie podczas lekcji języka polskiego ekranizacji lektury szkolnej.

 

Natomiast na korzystanie z muzyki podczas dyskoteki szkolnej czy innych imprez o charakterze rozrywkowym (nawet jeżeli dana impreza organizowana jest przez szkołę, a wstęp na nią jest bezpłatny) wymagane jest uzyskanie zgody (licencji) osób uprawnionych, najczęściej producenta płyty.

 

Wskazówka praktyczna: prowadzenie imprez o charakterze rozrywkowym warto powierzyć osobie profesjonalnie świadczącej tego rodzaju usługi. Koniecznym jest podpisanie z taką osobą umowy, w ramach której profesjonalista powinien wziąć na siebie odpowiedzialność za uzyskanie wymaganych zgód na korzystanie z odtwarzanych utworów i rozliczenie się z twórcami.

 

Zagadnienie prawne: legalność odtwarzania muzyki lub innych rodzajów utworów z prywatnych płyt zależy od celu jej wykorzystania. Na rzecz instytucji naukowych i oświatowych, do których niewątpliwie zaliczają się szkoły prowadzące kształcenie zgodnie z przepisami odpowiednich ustaw (Ustawy o systemie oświaty lub Ustawy o szkolnictwie wyższym – w przypadku szkół wyższych) zostało zastrzeżone prawo nieodpłatnego i niewymagającego uzyskiwania licencji korzystania z rozpowszechnionych uprzednio utworów, jednakże jedynie w celach dydaktycznych oraz prowadzenia własnych badań.

 

Prawnicy dla Legalnej Kultury

 

fot. materiały LKPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego