PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Filmy na www a wizerunek

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Filmy na www a wizerunek

Filmy na www a wizerunek

12.12.12

Czy zamieszczanie na stronach internetowych filmów z moim wizerunkiem oraz moim imieniem i nazwiskiem, bez mojej wiedzy oraz zgody, jest naruszeniem prawa?


Tak, takie działanie może stanowić naruszenie szeregu Pani praw.

 

Po pierwsze, może godzić w prawo do wizerunku – chyba że otrzymała Pani zapłatę za pozowanie (udział w nagraniu filmu).

 

Po drugie, jeżeli wyświetlany bez Pani zgody film miał charakter artystyczny – to jest  odgrywała w nim Pani jakąś rolę, wykonując pewien utwór (np. utwór literacki, rolę wynikającą ze stworzonego wcześniej scenariusza itp.), to przysługuje Pani prawo pokrewne do artystycznego wykonania utworu. Wówczas publiczne udostępnianie czy rozpowszechnianie filmu naruszać będzie to prawo pokrewne.

 

Po trzecie, gdy rozpowszechniane nagranie stawia Panią w niekorzystnym świetle, ukazuje sytuacje osobiste czy sferę intymną, wówczas takie działanie może być też oceniane jako naruszenie dóbr osobistych. W związku z powyższym może Pani żądać od osoby udostępniającej publicznie film zaniechania tych działań.

 

Stwierdzenie w konkretnym przypadku naruszenia danego rodzaju prawa, jego zakresu oraz pełnego zakresu przysługujących roszczeń wymaga jednak dokładnej analizy filmu oraz okoliczności jego stworzenia i udostępnienia, w tym Pani udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego