Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy używanie cytatów z filmów i nazw filmów w grze planszowej jest naruszeniem praw autorskich?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy używanie cytatów z filmów i nazw filmów w grze planszowej jest naruszeniem praw autorskich?

Czy używanie cytatów z filmów i nazw filmów w grze planszowej jest naruszeniem praw autorskich?

18.11.16

Witam czy używanie cytatów z filmów i nazw filmów w grze planszowej jest naruszenie praw autorskich? Chodzi mi tutaj o art.29 ustawy o prawach autorskich, a dokładnie o prawo cytatu i prawo gatunku twórczości.

Prawo cytatu stanowi jeden z wyjątków, od ogólnej zasady prawa autorskiego, przyznającej twórcy wyłączne prawo do rozporządzania swoim dziełem. Jak wynika jednak z regulacji art.29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, możliwość powołania się na prawo cytatu jest ograniczona tylko do ściśle określonych celów, jakim służyć ma cytat, takich jak wyjaśnienie, polemika, analiza krytyczna, naukowa czy nauczanie.

Zatem ocena, czy powołanie się na prawo cytatu czy też prawo gatunku twórczości, jest dopuszczalne, uzależniona jest od celu, jaki ma pełnić wykorzystywany cytat. Jeżeli jednak cel ten ma np. charakter rozrywkowy bądź komercyjny, to w takim przypadku niedopuszczalne będzie powołanie się na prawo cytatu, a wykorzystanie go, bez zgody twórcy będzie stanowiło naruszenie praw autorskich (pod warunkiem, że autorskie prawa majątkowe do tego utworu jeszcze nie wygasły). Warto również zwrócić uwagę, że nie każda nazwa filmu, będzie podlegała ochronie prawno autorskiej, o czym szerzej pisaliśmy np. tutaj.

Sara DobrzańskaPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego