Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Legalne wyświetlanie filmów w szkole

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Legalne wyświetlanie filmów w szkole

Legalne wyświetlanie filmów w szkole

26.10.12

Co trzeba zrobić, aby legalnie wyświetlać filmy w szkole? ? (chodzi mi o „Noc filmową”). Czy mogę wyświetlać filmy bezpłatnie? Czy – aby wszystko było legalne – muszę  odprowadzić odpowiednie podatki?

Podstawą rozważania możliwości bezpłatnego korzystania z utworów przez szkołę, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek licencji, jest działanie w celach dydaktycznych lub w ramach prowadzenia własnych badań.

Zorganizowanie w szkole „nocy filmowej” ma raczej charakter rozrywkowy, więc zdaje się nie spełniać warunków korzystania bez konieczności uzyskania odpowiednich licencji.

W związku z powyższym, aby szkoła mogła zorganizować tego rodzaju wydarzenie, musi uprzednio uzyskać zgodę odpowiednich podmiotów uprawnionych. Licencja taka jest odpłatna (chyba że uprawniony zrezygnuje z wynagrodzenia), a więc trzeba będzie uiścić także stosowne opłaty licencyjne. Licencję można uzyskać albo bezpośrednio od podmiotu uprawnionego albo od dystrybutora (zwłaszcza w przypadku filmów zagranicznych). Poza uzyskaniem licencji należy opłacić wynagrodzenia ustawowe (tzw. tantiem, wynagrodzenie tantiemowe) należne współtwórcom filmów. W tym celu należy zgłosić się do odpowiednich organizacji zbiorowego zarządzania (SFP oraz ZAiKS), bowiem w zakresie poboru tantiem pośrednictwo tych organizacji jest obowiązkowe.

Emilia Chmielewska
Prawnik
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.

 Publikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego