PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Pokazy filmów Charliego Chaplina

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Pokazy filmów Charliego Chaplina

Pokazy filmów Charliego Chaplina

18.04.17

Choć od śmierci Charliego Chaplina nie upłynęło jeszcze 70 lat, część jego dorobku trafiła do domeny publicznej. Nasz prawnik ocenia możliwość legalnej prezentacji wybranych dzieł filmowego komika wszech czasów.

Prezentacja filmów Charliego Chaplina w Polsce możliwa jest w bardzo ograniczonym zakresie. Od śmierci twórcy nie upłynęło jeszcze 70 lat, więc jego dzieła co do zasady nie są dostępne w domenie publicznej. Niemniej istnieje kilkanaście tytułów Chaplina, których stan prawny pozwala na ich publiczne odtworzenie.

Na gruncie prawa amerykańskiego w oparciu o Sonny Bono Copyright Term Extension Act częścią domeny publicznej są wszystkie dzieła Chaplina, które powstały do roku 1922. Oczywiście kwestia dotyczy wyłącznie obrazu – bowiem są to filmy nieme. Ich wydania DVD zawierają dołożoną ścieżkę muzyczną, która powstała w okresie późniejszym (często na zamówienie konkretnego dystrybutora) i podlega osobnej ochronie prawnej.

W Europie dysponentem praw do filmów Chaplina jest firma Roy Export, który na swojej stronie:
http://www.charliechaplin.com/en/contacts/articles/209-Educational-Material
informuje, że filmy Chaplina powstałe przed rokiem 1918 w wytwórniach Keystone, Essanay i Mutual znajdują się w domenie publicznej. Kierując się tą informacją można przyjąć, że korzystanie z tych dzieł (w sumie kilkanaście krótkometrażowych filmów Chaplina) nie rodzi konsekwencji prawnych.

Adw. Adam BaworowskiPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego