PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zasady tworzenia bezpłatnych materiałów naukowych

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zasady tworzenia bezpłatnych materiałów naukowych

Zasady tworzenia bezpłatnych materiałów naukowych

11.04.16

Czy można stworzyć film naukowy korzystając z informacji ze źródeł internetowych i zamieścić go na youtube nie w celach zarobkowych?

Zgodnie z jedną z form dozwolonego użytku publicznego wolno rozpowszechniać w celach informacyjnych w prasie, radiu i telewizji już rozpowszechnione sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych lub też artykuły na aktualne tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba, że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione. Przez utwór rozpowszechniony należy natomiast rozumieć taki utwór, który został wcześniej udostępniony publicznie za zgodą jego twórcy.
Jednakże działanie opisane w pytaniu wykraczać będzie poza prostą czynność rozpowszechniania informacji, lecz polega na stworzeniu osobnego utworu audiowizualnego (jako przejawu działalności twórczej o indywidualnym charakterze) składającego z elementów składowych jako źródeł pochodzących z informacji udostępnionych wcześniej w Internecie.
Co prawda instytucje oświatowe, uczelnie oraz jednostki naukowe mogą na potrzeby zilustrowania przedstawianych przez siebie treści w celach dydaktycznych lub w celu prowadzenia badań naukowych, korzystać z rozpowszechnionych utworów oraz zwielokrotniać takie drobne utwory lub ich fragmenty, lecz umieszczenie takich utworów na serwisie YouTube będzie stanowczo wykraczać poza zakres dozwolonego użytku naukowego, zwłaszcza w sytuacji gdy dostęp do tych utworów uzyskuje nieograniczona liczba osób, niekoniecznie związana z samym celem dydaktycznym.
Poza wyżej wymienionymi przypadkami wykorzystywania utworów w zgodzie z prawami twórców, istnieje możliwość przytaczania urywków rozpowszechnionych utworów lub drobnych utworów nawet w całości dla celów nauczania lub dokonania analizy naukowej w ramach tzw. prawa cytatu. Zasady stosowania prawa cytatu zostały natomiast szczegółowo opisane na stronie Legalnej Kultury tutaj: Jak można interpretować prawo cytatu?

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego