PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy można zorganizować komercyjną imprezę dla dzieci, podczas której wykorzystane zostaną nazwa filmu Disneya i wizerunki postaci?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

 Czy można zorganizować komercyjną imprezę dla dzieci, podczas której wykorzystane zostaną nazwa filmu Disneya i wizerunki postaci?

Czy można zorganizować komercyjną imprezę dla dzieci, podczas której wykorzystane zostaną nazwa filmu Disneya i wizerunki postaci?

31.08.15

Czy można zorganizować komercyjna imprezę dla dzieci, której motyw przewodni odnosić się będzie wprost do filmu Disneya. Wykorzystanie nazwy filmu byłoby na plakatach, wykorzystanie wizerunku postaci przy dekoracji sali. Czy to jest dozwolone użycie i gdzie znajdę adekwatne podstawy prawne do tego. Nie mam na myśli odtwarzania muzyki, jedynie wykorzystanie tytułu filmu bez znaku towarowego Disney do organizacji baliku - poprzez stworzenie tematu przewodniego oraz wykorzystania plakatów, standerów z wizerunkiem tych postaci?

Odpowiadając na postawione pytanie, należy odnieść się do dwóch zagadnień. Pierwsze z nich to ochrona prawna przysługująca tytułowi jakiegoś (określonego) filmu. Otóż tytuł filmu (lub innego utworu) może stanowić przedmiot prawa autorskiego tylko wyjątkowo - jeżeli posiada sam w sobie tak silne walory twórcze (oryginalny, nowatorski charakter), że mimo krótkiej formy, można uznać go za samodzielny utwór. Większość tytułów utworów nie jest jednak samodzielnym dziełem podlegającym ochronie i można z nich korzystać.

Zupełnie inaczej może natomiast wyglądać sprawa z używaniem tytułu filmu, który został zarejestrowany jako znak towarowy, wówczas uprawnionemu z takiego znaku towarowego będzie przysługiwała wyłączność korzystania z takiego oznaczenia dla wszystkich towarów lub usług, dla których znak ten został zarejestrowany. Przykładami zarejestrowanych znaków towarowych będącymi tytułami filmów mogą być znaki słowno-graficzne takiej jak: „Donald Duck” czy „Kubuś Puchatek”.

Możliwość legalnego, bez zgody twórcy, korzystania z tytułów utworów będzie zatem zależna w pierwszej kolejności, od stwierdzenia, czy podlega on ochronie na podstawie jednego z ww. reżimów ochrony.

Odnośnie natomiast możliwości korzystania z wizerunku postaci z bajek to zakresie wykorzystania postaci z kreskówki/ bajki/ komiksu należałoby zapoznać się z informacją przedstawioną już wcześniej na stronie Legalnej Kultury pod tym linkiem:

We fragmencie tym znajdują się wskazówki w zakresie uzyskania licencji, którą faktycznie należy zdobyć od każdego uprawnionego z osobna do danej postaci z bajki; przede wszystkim zakres niezbędnych informacji w tym zakresie będzie można uzyskać od organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi tj. Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego