Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Umieszczanie na stronie internetowej polskich bajek i piosenek dla dzieci – jak zrobić to legalnie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Umieszczanie na stronie internetowej polskich bajek i piosenek dla dzieci – jak zrobić to legalnie?

Umieszczanie na stronie internetowej polskich bajek i piosenek dla dzieci – jak zrobić to legalnie?

17.08.15

Chciałabym stworzyć stronę dla polskich dzieci za granicą umożliwiającą polepszanie znajomości rodzimego języka. Chciałabym umieszczać na stronie polskie bajki typu "Bolek i Lolek" oraz muzykę np. Fasolek. Chciałabym się dowiedzieć skąd mogę legalnie pobrać bądź kupić aby wszystko odbywało się legalnie.

Do domeny twórcy należy wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Dlatego też w celu korzystania z utworu, niezależnie od jego charakteru (przykładowo: utworu audiowizualne i muzyczne) poprzez jego publiczne udostępnienie, koniecznym jest uzyskanie zgody twórcy (lub podmiotu któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do utworu np. producent, wydawca) oraz zawarcie odpowiedniej umowy licencyjnej.

W celu publicznego wykorzystywania utworu możliwe jest również nabycie egzemplarza takiego utworu udostępnionego na podstawie licencji umożliwiającej publiczne korzystanie utworu, warto przy tym zaznaczyć, iż nośniki utworów sprzedawane w zwykłych sklepach nie są z reguły przeznaczone do publicznego udostępniania.

Ponadto w przypadku napotkania trudności w bezpośrednim skontaktowaniu się z producentem lub wydawcą, w celu ustalenia warunków licencyjnych, można skorzystać z pośrednictwa właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnych (np. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS lub Stowarzyszenie Filmowców Polskich) w celu zawarcia odpowiedniej licencji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego