Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Zasady dotyczące umieszczania filmów w sieci – stworzenia własnego serwisu VOD

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Zasady dotyczące umieszczania filmów w sieci – stworzenia własnego serwisu VOD

Zasady dotyczące umieszczania filmów w sieci – stworzenia własnego serwisu VOD

22.04.15

Piszę z zapytaniem o informacje dotyczące licencji filmów, upoważniających udostępnianie tych filmów w systemie VOD. Chodzi o stworzenie portalu udostępniającego filmy Pay per View.
Jestem zainteresowany ceną i zasadami dotyczącymi udostępniania filmów w internecie.

W przypadku utworów audiowizualnych (filmy) producent utworu audiowizualnego nabywa prawa do rozporządzania i korzystania z wideogramu na którym zapisany jest film oraz prawo do uzyskania stosownego wynagrodzenia za korzystanie z takiego utworu. Dlatego też w celu rozpowszechniania filmu należy zwrócić się do producenta w celu zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Ponadto w przypadku utworów audiowizualnych współtwórcom utworu audiowizualnego przysługuje wynagrodzenie z tytułu nadawania utworu w telewizji lub poprzez inne środki publicznego udostępniania utworów (w tym Pay per View). Środki na rzecz współtwórców są wypłacane za pośrednictwem właściwej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnym (np. ZAPA). Dlatego też należy się również zgłosić do tej organizacji w celu uiszczenia tantiem. Jeśli chodzi zaś o kwotę tej opłaty to przybiera ona formę stałego zryczałtowanego wynagrodzenia.

Odnośnie pozostałych cen i ich wysokości za publiczne udostępnianie filmów stosownych informacji będzie mógł udzielić producent udzielający licencji.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Do góry!


Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura realizowana przez Fundację Legalna Kultura

W 2019 roku dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego