Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Kopiowanie strony www a prawo cytatu

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Kopiowanie strony www a prawo cytatu

Kopiowanie strony www a prawo cytatu

08.02.13

Planuję uruchomić stronę WWW w nowej technologii. Większość materiałów na ten temat jest dostępna w j. angielskim w zagranicznych książkach. Z uwagi na unikatowość technologii, większość tychże materiałów ma charakter poniekąd odkrywczy. Chciałbym możliwie dużo z tych źródeł przetłumaczyć na język polski i zamieścić w serwisie. Kwestia dotyczy schematów, grafik, rysunków technicznych. Do każdego zamieszczonego materiału dodam adnotację o źródle. Materiały te będą podstawą do analizy badanej technologii i dalszego jej wyjaśnienia.

Czy takie działanie będzie legalne i czy to wystarczy, aby móc legalnie zamieszczać tak opracowane materiały bez narażania się na dodatkowe koszty?

Opisane w pytaniu działanie nie będzie zasadniczo podlegać prawu cytatu. Z nakreślonego opisu zamierzonych działań wynika, że mają one polegać na tworzeniu tłumaczeń obszernych fragmentów utworów i ich umieszczaniu na łamach portalu internetowego. Opatrywanie takich fragmentów utworów komentarzem czy ich analiza nie uzasadnia możliwości powołania się na prawo cytatu. Możliwość ta jest bowiem uzależniona od zachowania adekwatnych proporcji pomiędzy tworzonym utworem własnym a tekstem cytowanym. Wydaje się, że opisane działania będą przekraczać granice prawa cytatu ze względu na zbyt duży stosunek tekstu zaczerpniętego do utworu własnego.

 

Emilia Chmielewska

Prawnik

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!