Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Tytuły wydane za granicą – czy chroni je prawo autorskie?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Tytuły wydane za granicą – czy chroni je prawo autorskie?

24.04.12

Na państwa stronie nie znalazłem żadnych informacji o tytułach wydanych za granicą (Tajlandia, Japonia, Argentyna itp.) przez wydawnictwa, które nie mają żadnego przedstawicielstwa w Polsce. Czy tego typu pozycje są też chronione przez polskie prawo? A jeśli tak, to kto jest bezpośrednim poszkodowanym w wypadku ściągnięcia takich tytułów z nielegalnych źródeł (nie istnieją żadne legalne polskie)?

 

Sugeruję spojrzeć na stronę http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Berne_Convention.png&filetimestamp=20080617135504 – utwory tworzone w państwach wymienionych na tej stronie podlegają ochronie wynikającej z polskiego prawa.

 

Zagadnienie prawne: Przepisy polskiej ustawy o prawie autorskim stosuje się nie tylko do polskich utworów, ale także do utworów, które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Umową międzynarodową, która ma podstawowe znaczenie w przyznaniu ochrony dla większości utworów powstałych poza granicami Polski, jest konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych, podpisana 9 września 1886 roku.

A zatem jeżeli kraj pochodzenia utworu jest stroną konwencji, to utwór taki, zgodnie z nią, będzie korzystać z ochrony na terytorium Polski zgodnie z polską ustawą. „Poszkodowanym” będzie zawsze podmiot, do którego należą autorskie prawa majątkowe (np.: wydawca albo autor) i to on będzie mógł dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia. W Polsce za niedozwolone korzystanie uznaje się wprowadzenie utworu do Internetu bez zgody uprawnionego, ale już nie pobieranie rozpowszechnionego w ten sposób utworu przez użytkownika końcowego w ramach dozwolonego użytku. Zagraniczne tytuły można w sposób legalny zakupić za pośrednictwem zagranicznych serwisów, które dysponują takimi pozycjami za zgodą uprawnionego.

 

Prawnicy dla Legalnej KulturyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!