Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy treści chronione prawem autorskim wymagają specjalnego oznaczenia?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy treści chronione prawem autorskim wymagają specjalnego oznaczenia?

Czy treści chronione prawem autorskim wymagają specjalnego oznaczenia?

04.12.15

Jeżeli publikuję na swojej stronie internetowej treści własnego autorstwa (artykuł) i zgadzam się na ich wykorzystanie (cytowanie) tylko z podaniem źródła, to czy muszę umieszczać jakieś dodatkowe informacje o tym czy po prostu ogólne prawo autorskie mnie ochroni? Strona będzie mieć zasięg międzynarodowy. 

Zakładając, że publikowane artykuły są utworami w rozumieniu prawa autorskiego (posiadają indywidualny, twórczy charakter), ochrona na podstawie prawa autorskiego przyznana jest z samego faktu stworzenia dzieła, nie jest konieczne dopełnienie żadnych dodatkowych formalności. Autorowi utworu przysługują prawa autorskie majątkowe (prawo do korzystania z utworu, rozporządzania nim oraz wynagrodzenia), oraz autorskie prawa osobiste (m.in. prawo do oznaczenia autorstwa dzieła, prawo do integralności utworu czy do rzetelnego wykorzystywania go). Wszelkie formy korzystania z utworu wymagają zgody autora lub podmiotu, który dysponuje autorskimi prawami majątkowymi. Ograniczeniem wyłącznego prawa twórcy do decydowania o rozporządzaniu swoim utworem jest instytucja prawa cytatu. Zezwala ona na korzystanie z czyjejś twórczości we własnym utworze, o ile uzasadnione jest to jednym z celów przewidzianych w ustawie (m.in. nauczania, wyjaśniania, analizy krytycznej). Dodatkowo wymagane jest podanie źródła cytatu i oznaczenia autorstwa utworu. Zwyczajowo niekiedy zamieszcza się na stronach internetowych tzw. notę copyrightową - ©. Aktualnie jej prawne znaczenie jest marginalne, ponieważ w większości państw po przyjęciu konwencji berneńskiej ochrona prawnoautorska utworu przysługuje bez konieczności rejestracji dzieła czy spełnienia innych dodatkowych formalności. Nota copyrightowa może jednak pełnić funkcję informacyjną wskazując, komu przysługują prawa autorskie, co również może zapobiec naruszeniom tych praw.

Agata Duniak
PrawnikPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!