Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Prawa autorskie do ilustracji – ilustracje z książek na wystawie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Prawa autorskie do ilustracji – ilustracje z książek na wystawie

Prawa autorskie do ilustracji – ilustracje z książek na wystawie

15.04.15

Chcę zrobić w ramach projektu ratowania dawnych książek, wystawę ilustracji książkowej polskiej szkoły ilustracji. Część z autorów prac, które chcę wyeksponować już nie żyje, żyją tylko nieliczni. Czy wystarczy, że powiększoną ilustrację podpiszę imieniem i nazwiskiem autora i podam źródło (czyli tytuł książki), czy muszę uzyskać zgodę autora na pokazanie jego pracy. Co z autorami nieżyjącymi?

Przedstawione w pytaniu zagadnienie dotyczy możliwości praktycznego zastosowania prawa cytatu jako jednej z form dozwolonego użytku utworów chronionych prawem autorskim. Zgodnie bowiem z treścią art. 29 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

W kontekście przypadku określonego w pytaniu warto zwrócić uwagę na przesłankę praw gatunku twórczości uzasadniającą korzystanie z utworów, która w praktyce polega na tym, iż powstaje większy utwór (dzieło) w skład, którego wchodzą pomniejsze utwory (części składowe), bez których to części składowych całość nie mogłaby powstać, Dobrym przykładem takiego utworu jest witraż, złożony z kilku pomniejszych obrazów na szkle przedstawionych za pomocą określonej techniki. Wówczas takie korzystanie z utworów, jako części składowych nie będzie wymagało konieczności uzyskiwana zgody od wszystkich autorów utworów włączonych do takiej większej całości. Warto jednak pamiętać, iż takie korzystanie z utworów nie może przekraczać normalnego korzystania z utworów i być dokonywane w celach komercyjnych w celu osiągnięcia zysku, gdyż wówczas należałoby uzyskać zgody twórców na takie korzystanie z ich utworów.

Jeśli chodzi zaś o korzystanie z utworów w stosunku do których majątkowe praw autorskie wygasły na skutek śmierci ich twórców, to wskazać należy, iż czas trwania majątkowych praw autorskich jest ograniczony w czasie i trwa z reguły 70 lat np. od daty śmierci autora. Wówczas też w wyniku takiego wygaśnięcia majątkowych praw autorskich do utworu, następuje jego przejście do tzw. domeny publicznej i korzystanie z niego nie jest już niczym ograniczone.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!