PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Scenariusze lekcji a prawa autorskie

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Scenariusze lekcji a prawa autorskie

Scenariusze lekcji a prawa autorskie

20.06.17


Czy legalne jest podanie w publikowanych scenariuszach lekcji: wskazówek dla nauczycieli o tym, że mogą wykorzystać przy realizacji tematu (np. piosenkę jakiegoś autora), czy też wskazywanie adresów stron internetowych, z których nauczyciele mogą skorzystać podczas lekcji?

Zagadnienie prawne: Umieszczenie w publikowanym opracowaniu informacji czy wskazówek, dotyczących potencjalnej możliwości wykorzystania cudzego dzieła przez inny podmiot, nie stanowi naruszenia prawa autorskiego. Przesłanką konieczności uzyskania zezwolenia od autora, którego brak może skutkować naruszeniem prawa autorskiego twórcy jest bowiem korzystanie z cudzego utworu, co nie ma miejsca w przedstawionej w pytaniu sytuacji. Również podanie adresu strony internetowej, oraz sugestia co do wykorzystania materiałów z jej zasobów, będzie, punktu widzenia prawnoautorskiej regulacji, legalne.

Co więcej, warto zaznaczyć, że nauczyciel, który w czasie lekcji skorzysta z zaproponowanego w scenariuszu utworu – np. piosenki, nie musi uzyskiwać na takie wykorzystanie zgody jej twórców, bowiem zgodnie z przepisem art. 27 Ustawy o prawie autorskim, instytucje oświatowe – czyli m.in. szkoły, mogą dla potrzeb zilustrowania treści przekazywanych w celach dydaktycznych, korzystać z rozpowszechnionych już utworów, bez uprzedniego uzyskiwania zezwolenia.

Na marginesie należy również wskazać, iż w celach dydaktycznych i naukowych można umieszczać, m.in.  w podręcznikach, drobne utwory w całości, bez uzyskania zezwolenia. Jednak w tym przypadku, twórcy będzie przysługiwać wynagrodzenie za ich wykorzystanie. 

Sara Dobrzańska
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna Kultura


Jeśli podoba Ci się nasz artykuł, udostępnij go


Do góry!