Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Czy biblioteki mają prawo do łamania zabezpieczeń płyt DVD w celu wykonania kopii

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Czy biblioteki mają prawo do łamania zabezpieczeń płyt DVD w celu wykonania kopii

Czy biblioteki mają prawo do łamania zabezpieczeń płyt DVD w celu wykonania kopii

13.11.15

Podobno biblioteki publiczne mają prawo do kopiowania oryginalnych DVD z filmami i wypożyczania kopii zamiast oryginałów w celu ochrony zbiorów przed zniszczeniem. Jak to się ma do płyt zabezpieczonych przed kopiowaniem? Czy biblioteki mają też prawo do łamania zabezpieczeń płyt DVD w celu wykonania kopii, a co za tym idzie - do wypożyczalnia czytelnikom płyt z odblokowaną możliwością kopiowania?

Zgodnie z dozwolonym użytkiem dotyczącym bibliotek, archiwów i szkół, podmioty te mogą udostępniać nieodpłatnie w zakresie swoich statutowych zadań takich jak uzupełnianie, zachowanie lub ochrona swoich zbiorów, egzemplarze utworów już rozpowszechnionych. Ponadto w tym zakresie możliwe jest sporządzanie lub zlecanie sporządzania egzemplarzy rozpowszechnionych utworów. Oznacza to, że podmiot uprawniony (np. biblioteka) musi uznać na podstawie analizy stanu swoich zbiorów, że istnieje konieczność sporządzenia kopii rozpowszechnionego utworu w celu „uzupełnienia, zachowania lub ochrony własnych zbiorów”, a następnie sporządzić kopię we własnych zakresie lub zlecić sporządzenie tejże kopii osobie (instytucji) trzeciej. Jednakże w praktyce dotyczy to najczęściej zbiorów na tyle wartościowych lub znajdujących się w takim stanie (z uwagi na swój wiek), iż wypożyczenie oryginału mogło by się wiązać z jego utratą lub zniszczeniem, tym samym sporządzenie kopii jest podyktowane wyłącznie potrzebą ochrony i zachowania własnych zbiorów.

Uprawnienie to jednak nie daje prawa do łamania zabezpieczeń ustanowionych przez producenta na egzemplarzu utworu czy też naruszania warunków licencyjnych, gdyż korzystanie z utworu w ramach dozwolonego użytku, w tym przez biblioteki nie może naruszać normalnego korzystania z utworu oraz godzić w słuszne interesy twórcy, które w tym przypadku mogłyby zostać naruszone.

Jarosław Jastrzębski
Radca prawnyPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!