Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada

Zanim zadasz pytanie, zapoznaj się z istniejącymi odpowiedziami.

WYSZUKAJ ODPOWIEDŹ


Wpisz szukane SŁOWO (np. szkoła, komiks, zdjęcie itp.):
Wyszukaj w kategorii:
Zapytaj prawnika
Co wolno zrobić ze screenshotami gier?

PRAWO W KULTURZE

/ Prawnik odpowiada / zapytaj prawnika

Co wolno zrobić ze screenshotami gier?

Co wolno zrobić ze screenshotami gier?

11.05.15

Co wolno zrobić z screenshotami z gier? O ile zapisanie obrazu do własnego użytku nie wydaje się łamaniem prawa autorskiego, jak sprawa ma się z rozpowszechnianiem? A w takim szczególnym przypadku: pewna strona internetowa przyznaje punkty za przesyłanie do niej obrazów z gier. Problematyczne jest to że punkty te mają wartość możliwą do wyrażenia w pieniądzach i mogą być wymienione na korzyści takie jak doładowanie konta w serwisie umożliwiającym zakup gier. Czy takie działania są zgodne z prawem?

Kwestia wykorzystywania tzw. screenshotów i grafik promocyjnych z gier to niestety nadal obszar nieuregulowany w sposób wyczerpujący zarówno przez przepisy krajowego i międzynarodowego prawa autorskiego.

Najbardziej zbliżoną konstrukcją pozwalającą na wykorzystywanie screenshotów z gier będzie prawo cytatu. Więcej na temat prawa cytatu można znaleźć na stronie Legalnej Kultury: http://legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/zapytaj-prawnika/cytat/553,jak-mozna-interpretowac-prawo-cytatu gdyż instytucja ta było już wielokrotnie tam opisywana.

Aby skorzystać tutaj z prawa cytatu, obrazek lub grafika z gry powinna zostać użyta w utworze, który sam w sobie stanowi samoistną całość (np. recenzja, zapowiedź, felieton).

Istotny jest także cel takiego cytatu. Prawo dopuszcza cytowanie w zakresie „analizy krytycznej”, której cechy można przypisać wielu formom pisania o grach komputerowych (np. recenzja). Również wyjaśnienie i nauczanie może być przesłanką dopuszczającą korzystanie z prawa cytatu, dobrym przykładem będzie możliwość przygotowania poradnika lub solucji danej gry komputerowej.

Ponadto należy podkreślić, iż sądownictwo powszechnie również przesądziło o możliwości wykorzystywania screenshotów w ramach prawa cytatu. Zostało to bowiem potwierdzone w wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie wydanego w dniu 20 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. I ACa 1214/13 

Prawo cytatu znajduje zastosowanie wyłącznie wśród utworów, które zostały rozpowszechnione, czyli udostępnione publicznie za zgodą twórcy. Rozpowszechniona będzie więc gra komputerowa, która znalazła się w sprzedaży i wykonujemy w ramach korzystania z niej tzw. printscreeny. Publicznie rozpowszechnionymi utworami będą również obrazki z gry, które ich twórca zdecydował się sam udostępnić na swojej stronie lub w swoich materiałach prasowych. Warto jednak wskazać, że wymogu rozpowszechnienia nie spełniają już przedpremierowe wersje recenzenckie oraz zamknięte testy beta danej gry czy programu komputerowego.

Podkreślić również należy, iż wykorzystywanie prawa cytatu, jak również innych form dozwolonego użytku nie może naruszać normalnego korzystania z utworu oraz godzić w słuszne interesy twórcy, tym samym wykorzystywanie screenshotów z gry w celach uzyskiwania korzyści majątkowych (tzw. cel komercyjny) nie jest dozwolone w ramach dozwolonego użytku czy to prywatnego czy publicznego i wymaga uzyskania zgody twórcy lub podmiotu, któremu przysługują majątkowe prawa autorskie do gry (producenta).

Jarosław Jastrzębski
Radca prawny
Fundacja Legalna Kultura realizuje projekt szkoleniowy, którego celem jest edukacja w zakresie prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej pomocna zarówno w nauczaniu, jak i w nauce, ale także w bezpiecznym korzystaniu z zasobów kultury w życiu codziennym.

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

SZKOLENIA I WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI, EDUKATORÓW I UCZNIÓW

Celem szkoleń i warsztatów jest edukacja w zakresie korzystania z zasobów kultury przydatnych w pracy dydaktycznej oraz w pracy twórczej, a także w nauce z poszanowaniem praw twórców. Prowadzący warsztaty przybliżą uczestnikom problematykę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz korzystania z zasobów kultury z legalnych źródeł, a także dostarczą narzędzi pomocnych w pracy dydaktycznej i w nauce. Więcej informacji…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu
European Union Intellectual Property Office


 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!