Ja w internecie

PROGRAM SZKOLENIOWY W ZAKRESIE ROZWOJU KOMPETENCJI CYFROWYCHWyszukaj na stronie "Ja w internecie"


Organizacje zbiorowego zarządzania

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Organizacje zbiorowego zarządzania

W poradach prawnych w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych bardzo często pojawia się zalecenie kontaktu z organizacją zbiorowego zarządzania (OZZ). Organizacji takich jest kilkanaście, a internauci, korzystający z www.legalnakultura.pl, dotychczas mogli dowiedzieć się o dwóch: ZAiKS i ZPAV.    

 

Wykaz organizacji zbiorowego zarządzania opublikowany jest w Monitorze Polskim z 7 kwietnia 2009 roku i zawiera listę czternastu organizacji. Na mocy późniejszej (z 28 maja 2009 r.) decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zezwolenie uzyskało Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL.

 

Aby ułatwić użytkownikom źródeł kultury legalne korzystanie z nich, zamieszczamy zestawienie informacji o OZZ w Polsce.

 


Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP

PRAWO W KULTURZE

/ Organizacje zbiorowego zarządzania

Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP

24.09.12

Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP, założony w 1911 roku w Krakowie, zrzesza ponad siedem tysięcy artystów sztuk wizualnych o różnych specjalnościach, zarządza prawami autorskimi do utworów plastycznych około tysiąca osób. Jest reprezentowany w Radzie Artystów Europy.

ZPAP prowadzi działalność wystawienniczą w kilkudziesięciu galeriach sztuki, ma sieć sklepów z zaopatrzeniem w materiały do twórczości dla artystów plastyków, organizuje międzynarodowe i krajowe plenery malarskie i rzeźbiarskie.

Więcej (w tym statut i regulaminy): www.zpap.pl

Kontakt: ul. Nowy Świat 7/6, 00-496 Warszawa, tel. (+48 22) 621 01 37, faks (+48 22) 621 13 65, e-mail: biuro@zpap.pl

Źródło: www.zpap.pl
(ip)Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP ma zezwolenie:*

I na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do utworów plastycznych, na następujących polach eksploatacji:

1) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i techniką cyfrową, 2) wprowadzanie do obrotu oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu, 3) użyczenie i najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy utworu; 4) wystawienie, 5) nadawanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity; 6) remitowanie, 7) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

II na pobieranie na rzecz twórców i ich spadkobierców wynagrodzenia
w wysokości 5% od ceny dokonywanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu plastycznego.

* Źródło: Załącznik do Obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o udzieleniu i o cofnięciu zezwoleń na podjęcie działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (M.P. z dnia 7 kwietnia 2009 r.):

 

Wykaz decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydanych na podstawie art. 104 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego i art. 104 ust. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych o udzieleniu zezwoleń na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi
Artykuł powstał w ramach projektu

  

 

Prawa własności intelektualnej? Ja to rozumiem!
Społeczna kampania edukacyjna Legalna Kultura

Projekt zrealizowany przez Fundację Legalna Kultura we współpracy i przy wsparciu finansowym European Union Intellectual Property Office

 Publikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaPublikacja powstała w ramach
Społecznej kampanii edukacyjnej Legalna KulturaDo góry!