Nagroda PSC 2014

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Nagroda PSC 2014

Nagroda PSC 2014

01.03.14

1 marca w kinie Kultura w Warszawie odbyła się gala wręczenia nagród Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych (PSC – Polish Society of Cinematographers), której partnerem była Fundacja Legalna Kultura.

Nagroda Sto­warzyszenia Autorów Zdjęć Fil­mowych przyz­nawana jest corocznie za najlep­sze zdję­cia do pełnome­trażowego filmu fab­u­larnego. Wyróżnienie na celu pro­mocję sztuki tworzenia obrazu filmowego.

Laureatami Nagrody PSC za najlepsze zdjęcia w pełnometrażowym filmie fabularnym za rok 2013 zostali Ryszard LenczewskiŁukasz Żal, autorzy zdjęć do filmu "Ida".
Do góry!