Projekt Legalnej Kultury doceniony

KAMPANIA SPOŁECZNA

/ Działamy

Projekt Legalnej Kultury doceniony

Projekt Legalnej Kultury doceniony

13.02.14

W rozstrzygniętym w styczniu br. konkursie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Edukacja, priorytet "Edukacja medialna i informacyjna", Fundacja Legalna Kultura uzyskała dofinansowanie w kwocie 200 tys. złotych rocznie, na okres 3 lat na projekt „Edukacyjna kampania społeczna Legalna Kultura” (łączna dotacja na lata 2014-2016 to 600 tys. zł). Otrzymana kwota 200 tys. zł stanowi 10,2%, z ogólnej puli 1 957 000 zł przyznanych grantobiorcom na rok 2014 dla priorytetu „Edukacja medialna i informacyjna”.

Czujemy się wyróżnieni decyzją MKiDN o długofalowym, trzyletnim wsparciu kampanii Legalna Kultura. To dowód na to, że podejmowana przez nas konsekwentna działalność na rzecz świadomego uczestnictwa w kulturze i zwiększenia świadomości społecznej w kwestii praw autorskich, postrzegana jest jako istotna i potrzebna, a dotychczasowe działania oceniane są jako skuteczne. Dofinansowanie na okres 2014-2016 jest gwarantem stabilności i pozwoli nam na jeszcze bardziej świadome i planowe działania w tym zakresie. Dziękujemy za okazane zaufanie, które jest dla nas bodźcem do jeszcze bardziej wytężonej pracy.

Wszystkim organizacjom, które podobnie jak my otrzymały wsparcie w ramach tegorocznych konkursów w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, serdecznie gratulujemy. Autorom odrzuconych wniosków życzymy powodzenia w kolejnych edycjach.Do góry!