Wspólne sprawy
Czyli krótko i na temat, o sprawach, które dotyczą po prostu całej kultury. Dlaczego kulnes jest cool? Komu tak naprawdę opłaca się korzystanie z legalnych źródeł kultury? Komu może zagrażać legalizacja? Co musi się zmienić, żeby w Polsce zapanowała moda na cyfrową kulturę z legalnych źródeł?
Nowa umowa ZAiKSu z YouTubem

CZYTELNIA KULTURALNA

/ Wspólne sprawy

Nowa umowa ZAiKSu z YouTubem

Nowa umowa ZAiKSu z YouTubem

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS podpisało nową umowę z YouTubem. Jest ona zgodna z unijną Dyrektywą w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz udzielania licencji wieloterytorialnych online.

Podpisana 31 lipca umowa jest analogiczna do podobnych porozumień obowiązujących w innych krajach i wprowadza nowy model rozliczeń z twórcami, zgodny z licencjami multiterytorialnymi.

Co to oznacza?

ZAiKS, który dotychczas chronił na terenie Polski cały powierzony mu światowy repertuar, otrzymywał co kwartał ze strony YouTube listy wykorzystanych utworów i należne za to pieniądze, które odpowiednio dzielił i wypłacał twórcom. Obowiązujące obecnie licencje wieloterytorialne, zgodne z dyrektywą unijną, pozwalają organizacjom zbiorowego zarządu w poszczególnych krajach na udzielanie licencji na cały kontynent. Oznacza to w praktyce, że ZAiKS, nadal chroniąc prawa autorskie bezpośrednio przez siebie reprezentowanych autorów i wydawców, nie będzie już pobierał tantiem za wykorzystane na terytorium Polski „obce” utwory objęte licencją OZZ z innego kraju.

Kolejna zmiana dotyczy systemu rozliczeń. Listy utworów z katalogu YT, za które serwis będzie płacił ZAiKS-owi, wymagać będą wstępnej weryfikacji dla ustalenia, które z tych utworów reprezentowane są w danym momencie przez Stowarzyszenie. Zweryfikowana w ten sposób lista będzie podstawą do wypłacenia należnych tantiem. Oznacza to, że niezgłoszony do ZAiKS-u utwór nie będzie mógł być wskazany jako ten, za który ZAiKS i autorzy mają prawo otrzymać pieniądze.

"Twórcy i wydawcy – także ci nie stowarzyszeni w ZAiKS-ie, których ZAiKS reprezentuje na mocy ustawy – powinni swoje utwory regularnie rejestrować w bazie Stowarzyszenia tuż po ich powstaniu, jako że umowa z YouTube nie przewiduje opłat wstecz" - informuje Stowarzyszenie na swojej stronie internetowej.

ŹródłoDo góry!